MTV:n mainosmyynnissä uusi aikakausi – myynnin rakenne ja tiimit uusiksi

AJANKOHTAISTA

|

( PÄIVITETTY 01.06.2021 )

11.05.2021

Laajasti tavoittava ja kehittyvä massamedia, Total TV (tv- ja videomainonta), tarjoaa mainostajille kasvun mahdollisuuksia. Jatkossa Total TV:n valjastaminen asiakaskohtaisiin kasvutarpeisiin on MTV:llä entistä ketterämpää ja tuloksellisempaa, sillä MTV uudisti mainosmyyntinsä rakenteen, toimintatavat ja tiimit vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita ja mediamarkkinaa.
MTV haluaa viedä tv- ja media-alaa Suomessa rohkeasti eteenpäin, valjastaa massamedian voiman ja hyödyntää Total TV:n mahdollisuudet mainostaja-asiakkaiden kasvun tukemiseksi. Nyt MTV on uudistanut mainosmyyntinsä – rakenteen ja tiimit.
“Meillä on vahva visio ja sen toteuttaminen edellyttää asiakaslähtöistä ja rohkeaa uudistamista. Mainostaja-asiakkaiden kasvun tukemiseksi tarvitaan näkyviä tekoja”, taustoittaa MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen uudistuksen taustoja ja jatkaa:
“Tv- ja videomainonnan eli Total TV:n ehdoton vahvuus on massamedian laaja tavoittavuus ja liikkuvan kuvan vaikuttavuus, jolla on myös vahva yhteys myyntiin: pitkällä tähtäimellä Total TV -mainonnalla luodaan kysyntää ja lyhyellä tähtäimellä aktivoidaan myyntiä. Erilaiset asiakastarpeet tuntevan myyntiorganisaation voimin valjastamme nämä Total TV:n vahvuudet yhä paremmin mainostaja-asiakkaidemme kasvun vauhdittajaksi. Meillä MTV:llä on markkinan parhaat lähtökohdat tämän toteuttamiseksi.”
Muuttuneisiin asiakastarpeisiin ja Suomen mediamarkkinan murrokseen vastaamiseksi MTV on rakentanut aivan uudenlaisen ketterän ja keskitetyn myyntiorganisaation – rakenteineen ja tiimeineen, jossa yhdistetään MTV:n monipuolinen paikallinen asiantuntijuus sekä synergiat ja opit Ruotsin TV4:n kanssa.
“Haluamme haastaa itseämme ja asiakkaitamme. Olla edelleen vahva paikallinen toimija mutta myös hyödyntää Ruotsin mediamarkkinasta saadut opit. Panostamme entistä monipuolisempiin kaupallisiin yhteistyömuotoihin, uusiin mainosratkaisuihin ja haluamme, että suunnittelu ja toteutus on kanssamme inspiroivaa, ketterää ja tuloksellista”, kuvaa Leppänen.

Myynnin uusi rakenne ja tiimit

Malin Häger, Nordic Sales Director Advertising, on toiminut viime vuoden keväästä lähtien Pohjoismaiden myyntijohtajana. Häger on mukana jatkossakin sekä MTV:n että TV4:n johtoryhmäkokoonpanossa ja johtaa Pohjoismaissa koko myynnin kehitystä ja suuntaa.
Nyt Hägerin vetämään myyntiorganisaatioon on Ruotsin TV4:n ja Suomen MTV:n myynnin operatiiviseen johtoon nimitetty Rikard Sjöberg, Head of Sales Nordic. Sjöberg tuo myyntiin laaja-alaisen ymmärryksen mainonnan digitaalisesta kehityksestä, sillä hän on kartuttanut monipuolisen kokemuksen työskenneltyään yli 11 vuotta Ruotsissa TV4:llä erilaisissa myynnin rooleissa.
Vahva Suomen markkinan ja asiakkaiden tuntemus varmistetaan uudessa myyntiyksikössä asiakkuustiimeillä. Tiimit on koottu aiemman maantieteellisen jaon sijaan nyt uudessa mallissa asiakaslähtöisesti, sillä eri kokoiset ja erilaiset asiakkuudet tarvitsevat kukin juuri heille sopivaa, räätälöityä palvelua.
Asiakkuustiimien vetäjiksi on nimitetty MTV:n myynnistä kokeneita ammattilaisia: Sampo Haikonen, Sami Saarelainen, Outi Rekola ja Irene Eweiss. He johtavat jatkossa MTV myynnin uudistumista yhdessä tiimiensä kanssa työskennellen, osana Sjöbergin vetämää myyntiyksikköä. Tiimien yhteystiedot löydät täältä.
Uuden myyntiyksikön rinnalle, asiakastyön tueksi, on lisäksi perustettu uusi Sales Excellence -yksikkö. Yksikkö keskittyy muun muassa kaupallisten yhteistöiden kehittämiseen, tutkimusdatan valjastamiseen asiakkaiden hyväksi ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Uuden yksikön vetäjäksi on nimitetty MTV:n Sauli Asikainen, Head of Sales Excellence. Asikainen on vastannut lähes viisi vuotta MTV:n aluemyyntiorganisaation ja -operaation johtamisesta. Tehtävässään Asikainen raportoi Hägerille.