MTV Oy on nimittänyt Sauli Asikaisen B2B-myynti ja -markkinointi -yksikön johtajaksi ja MTV:n johtoryhmän jäseneksi

NIMITYS

|

( PÄIVITETTY 19.10.2022 )

27.09.2022

Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö MTV Oy uudisti keväällä 2021 mainosmyyntinsä rakenteen, toimintatavat ja tiimit vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita ja mediamarkkinaa. Nyt uudistuneelle B2B-myynti- ja -markkinointi -yksikölle on nimitetty johtaja: Sauli Asikainen, VP, B2B Sales & Marketing. Asikainen aloittaa uudessa tehtävässään 1.10.2022 ja liittyy osaksi MTV:n johtoryhmää.
MTV uudisti myyntiorganisaationsa keväällä 2021. Uudenlaisen myyntiorganisaation rakentamisessa hyödynnettiin sekä MTV:n vahvuudet että synergiat Ruotsin TV4:n kanssa.
“On ollut hienoa nähdä, että uudistusten myötä moni asia on kehittynyt toivotulla tavalla: MTV on vahvistanut markkinajohtajuuttaan ja menestynyt yhdessä mainostaja-asiakkaidensa kanssa, siirtynyt B2B-myynti- ja -markkinointi -yksikössä asiakaskeskeiseen, asiakasohjautuvaan toimintamalliin ja kehittänyt asiakaskokemuksen mittaamisen käytäntöjä mahdollistamaan tulevan kehitystyön mainostaja-asiakkaidensa hyväksi”, kuvaa MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.
Nyt MTV vahvistaa paikallista kehitystyötä uuden nimityksen myötä: Sauli Asikainen on nimitetty uuteen VP, B2B Sales & Marketing -tehtävään, B2B-myynti- ja -markkinointiyksikön johtajaksi sekä MTV:n johtoryhmän jäseneksi 1.10. alkaen.
Hän raportoi jatkossa sekä MTV:n toimitusjohtajalle Johannes Leppäselle että MTV:n omistajan Telia Companyn TV/Media-liiketoimintayksikön Pohjoismaiden mainosmyynnin johtajalle Malin Hägerille. Asikainen tekee tiivistä yhteistyötä TV/Media-liiketoimintayksikköön MTV:n lisäksi kuuluvan TV4:n kanssa osallistuen Pohjoismaiden mainosmyynnin johtoryhmätyöskentelyyn.
Uudessa tehtävässään Asikainen johtaa MTV:n B2B-toimintoja: Sales Excellence -yksikköä, joka koostuu Product & Price-, B2B Marketing & Insight-, Creative Content Solutions-, Creative Media Solutions- ja Media Planning -tiimeistä sekä Sales-yksikköä, joka koostuu neljästä myyntiryhmästä.
Myös mediatoimistoyhteistyöhön keskittyvä Agency Leads -tiimi on jatkossa osa uutta Asikaisen vetämää B2B-myynti- ja -markkinointi -yksikköä – sen tiimoilta yhteistyötä tehdään jatkossakin tiivisti Ruotsin TV4:n vastaavan tiimin kanssa.
“On mahtavaa saada Sauli vetämään B2B-myynti- ja -markkinointi -kokonaisuutta ja osaksi MTV:n johtoryhmää. Saulilla on loistava ote erilaisten tiimien ja yksilöiden johtamiseen, rautainen ote MTV:n toiminnan kehittämiseen ja näkemystä, mitä Suomen kaupallisen tv:n markkinajohtajalta vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa“, kiittelee MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.
Sauli Asikaisella on monipuolinen kokemus tv-alasta ja MTV:stä – aikaisemmin hän on työskennellyt reilun vuoden verran MTV:llä Head of Sales Excellence -tehtävässä, jota ennen hän vastasi lähes viisi vuotta MTV:n aluemyyntiorganisaation johtamisesta osallistuen MTV:n myynnin johtoryhmätyöskentelyyn. Nykyään Asikainen toimii myös Screenforce Finlandin hallituksen puheenjohtajana edustaen MTV Oy:tä kaupallisten tv-toimijoiden yhteisessä foorumissa.
“MTV:n B2B-myynti- ja -markkinointi -yksikkö on nyt loistavassa valmiudessa palvelemaan erilaisia mainostajien tarpeita. Näen, että mainostaja-asiakkailla on vahva tarve suomalaisten tavoittamiselle, huomatuksi tulemiselle, vaikuttavalle mainonnalle eli pitkän aikavälin kasvun mahdollistavalle mainosmedialle ja brändiarvon kasvattajalle – juuri näissä MTV on erinomainen kumppani. Meillä on katsojat tehokkaasti tavoittava monipuolinen ohjelmisto ja mainosratkaisuvalikoima, josta ammentaa eri tarpeisiin“, kuvaa MTV:n B2B-myynti- ja -markkinointi -yksikön johtajana aloittava Sauli Asikainen.