MTV Oy:n tietosuojakäytäntö mainostaja- ja yritysasiakkaille sekä muille yhteistyökumppaneille ja palveluntarjoajille: Näin käytämme tietojasi

TIETOSUOJA

|

( PÄIVITETTY 16.01.2023 )

29.05.2020

1. YLEISTÄ

Olemme MTV Oy:ssä (”MTV”) sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä ja käsittelemään henkilötietojasi (jäljempänä ”henkilötiedot” tai ”tiedot”) hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Olemme sitoutuneet myös noudattamaan toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (”ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä ja Interactive Advertising Bureaun (”IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.
Tietosuojalainsäädännöllä viitataan voimassa olevaan tietosuojalainsäädäntöön, kuten Euroopan unionin yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) sekä tietosuojalakiin (5.12.2018/1050). Niitä tietosuojaan liittyviä termejä, joita ei ole määritelty tässä tietosuojakäytännössä, tulkitaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
Tämä tietosuojakäytäntö koskee sinua, jos
 • olet MTV:n kanavissa ja palveluissa mainostavan yrityksen tai muuten asiakkuuteen tai muuhun yhteistyöhön liittyvän kumppanin tai palveluntarjoajan* edustaja tai yhteyshenkilö (*esim. mediatoimisto-, mainostoimisto-, viestintätoimisto-, digitoimisto- tai tuotantoyhtiökumppani)
 • olet MTV:n mainostaja-asiakas (yksityisasiakkaat)
 • olet MTV:n mainostajille suunnatun verkkosivuston www.mtvspotti.fi (jäljempänä ”mtvspotti.fi”) käyttäjä.
MTV:n muiden palveluiden, kuten MTV Katsomon tai MTVUutiset.fi -palvelun, käyttäjänä voit lukea tietosuojaperiaatteistamme tarkemmin MTV Oy:n Tietosuojakäytännöstä. MTV:n koko tietosuojalauseke on luettavissa täältä.

2. REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjä: MTV Oy Y-tunnus: 1093944-1 Postiosoite: MTV Oy 00033 MTV
Tietosuojavastaavan yhteystiedot Sähköposti: tietosuojavastaava@mtv.fi Postiosoite: MTV Oy / Tietosuojavastaava 00033 MTV
MTV kuuluu Telia-konserniin. Telia-konsernin tietosuoja-asioista voit lukea täältä. Jokainen Telia-yhtiö toimii erillisenä rekisterinpitäjänä, ellei erikseen ole toisin todettu. Mikäli sinulla on kysyttävää, miten Telia Company huolehtii tietosuojasta, voit olla yhteydessä Telia-konsernin tietosuojavastaavaan osoitteessa: DPO-TC@teliacompany.com.

3. MITÄ HENKILÖTIETOJA KÄSITTELEMME?

Saamme käsittelemämme henkilötiedot sinulta itseltäsi, edustamaltasi organisaatiolta, MTV:n organisaatiosta, keräämällä tietoja käytöstä ja käyttäytymisestäsi sivustolla mtvspotti.fi tai hankkimalla tietoja ulkopuolisista lähteistä, kuten yhteistyökumppaneilta tai palveluntarjoajilta taikka muilta Telia-yhtiöiltä.
3.1. Itse antamasi tiedot:
 • sähköpostiosoite
 • etu- ja sukunimi
 • puhelinnumero
 • edustamasi yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, laskutusosoite, laskutustiedot
 • tehtävänimike, vastuualue
 • luvat, suostumukset ja kiellot (esim. sähköisen suoramarkkinoinnin osalta)
 • asiakastapahtumien osallistumiseen liittyvät tiedot
 • MTV:n mainonnanbuukkausjärjestelmiin liittyvät rekisteröitymistiedot
 • tutkimus- tai palautekyselyn vastaukset ja aineistot.
Yksityisasiakkaiden osalta keräämme lisäksi postiosoitteen, mikäli asiakas ilmoittaa oman henkilökohtaisen postiosoitteensa laskutusosoitteeksi. Siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi tapahtumien yhteydessä, voit lukea tarkemmin MTV:n tapahtumia koskevasta tietosuojaselosteesta. Kun olet meihin yhteydessä esimerkiksi mtvspotti.fissä, sähköpostitse, chatissä, osallistuessasi kilpailuihin tai antaessasi palautetta, keräämme sinusta myös seuraavia tietoja:
 • yhteydenottoa koskevat tiedot (sähköpostit, chat-keskustelut ja muut yhteydenotot)
 • kilpailua koskevat tiedot ja lähetetyt aineistot
 • asiakaspalautteet.
3.2. Teknisesti kerätyt tiedot
Keräämme evästeiden avulla tietoa mtvspotti.fi-palvelun sekä muiden palveluidemme käytöstä ja sisällönkulutuksesta. Evästetiedon avulla voimme rikastaa asiakastietoja sekä tunnistaa uusia potentiaalisia asiakkaita. Evästeiden avulla kerätyt tiedot auttavat meitä myös muodostamaan asiakassegmenttejä ja profiileja, jotta näkemäsi BtoB-mainontamme vastaisi paremmin sinun tarpeisiisi mainostajana.
Keräämme tietoa käyttämiesi laitteiden teknisistä ominaisuuksista voidaksemme tarjota sinulle hyvän käyttökokemuksen. Evästeitä käytetään lisäksi mtvspotti.fin toiminnallisuuksien mahdollistamiseen sekä analytiikkaan. Kehitämme myös uutiskirjeitä ja markkinointiviestejä mittaamalla niiden sisältöjen kiinnostavuutta eväste- ja laitetunnisteiden avulla. Lisätietoja evästeiden käytöstä löydät täältä.
3.3. Muualta saadut tiedot
Voimme saada henkilötietoja edustamaltasi yritykseltä. Lisäksi voimme kerätä tai täydentää henkilötietoja tai edustamasi yrityksen tietoja yksityisistä rekisteripalveluista ja viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä (esim. yhteystietopalvelut, kaupparekisteri, luottotietorekisteri). Voimme saada henkilötietojasi myös muilta Telia-yhtiöiltä. Voimme myös yhdistää henkilötietojasi muiden Telia-yhtiöiden välillä tässä tietosuojakäytännössä kuvatun mukaisesti.

4. MIHIN TARKOITUKSIIN JA MILLÄ OIKEUSPERUSTEELLA TIETOJASI KÄSITELLÄÄN?

4.1. Pääasialliset käyttötarkoitukset ja käsittelyperusteet
Käsittelemme tietojasi ensisijaisesti yritys- ja mainostaja-asiakkuuden luomista ja hoitamista varten. Haluamme olla rakentamassa kanssasi pitkäaikaista ja menestyksekästä asiakassuhdetta. Tietojasi käytetään MTV:n mainostaja- ja yritysasiakkaille suunnattuja tuotteita ja palveluita koskevan viestinnän ja mainonnan tarjoamiseen, personointiin ja kohdentamiseen. Tuotteet ja palvelut ja niihin liittyvä viestintä voivat koskea niin MTV:n, yhteistyökumppaneidemme ja/tai muiden Telia-yhtiöiden tuotteita ja palveluita. Keräämiemme tietojen avulla meidän on mahdollista suositella sinulle mainosratkaisuja ja sisältöjä, joiden uskomme kiinnostavan sinua ja vastaavan edustamasi yrityksen markkinointitarpeisiin. Suositukset pohjautuvat sekä asiakashistoriaasi että mtvspotti.fin kautta kerättyyn evästetietoon.
Segmentoimme BtoB-asiakkaita oman mainontamme ja muun yhteydenpitomme kohdentamiseksi. Segmenttien muodostamisessa voimme käyttää antamiasi tietoja, asiakkuus- ja käyttöhistoriaan liittyviä tietoja sekä evästetiedon avulla rikastettua tietoa. Muiden yhteistyökumppaneiden ja palveluntarjoajien osalta käsittelemme henkilötietoja yhteistyö- ja sopimussuhteen edellyttämässä laajuudessa kyseisen yhteistyön toteuttamiseen ja siihen liittyvien velvollisuuksien ja oikeuksien hoitamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tuotteiden ja palveluiden tilaamisen ja siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien, kuten sopimusehtojen noudattamisen valvonnan, osalta sopimussuhde ja sopimuksen täytäntöönpano. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella esimerkiksi asiakkuuden hoitoon sekä asiakasviestintään ja -palveluun liittyen. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja esimerkiksi lähettääksemme sinulle asiakastiedotteita, uutiskirjeitä tai kutsuja tilaisuuksiimme sekä suoramarkkinointia, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi (mukaan lukien muut MTV Oy:n ja samaan konserniin kuuluvat Telia-yhtiöt). Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointiin perustuu oikeutettuun etuun. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu kuitenkin antamaasi suostumukseen. Sinulla on aina mahdollisuus lopettaa markkinointiviestintämme vastaanottaminen tai valita, minkälaisia viestejä sinulle saa jatkossa lähettää, sekä peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin antamasi suostumus. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, mikä tarkoittaa kaiken suoramarkkinoinnin kieltämistä. Löydät jokaisesta uutiskirjeestämme tai muista markkinointiviesteistämme linkin tietojesi muokkaamiseen. Lisäksi voit halutessasi lähettää pyyntösi sähköpostilla osoitteeseen: BtoBtietopyynnot@mtv.fi.
Lisäksi käsittelemme henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden, kuten vero- ja raportointivelvoitteiden, hoitamiseksi sekä muiden oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi ja tietoturvan sekä palveluidemme jatkuvuuden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä väärinkäytösten estämiseksi ja tutkimiseksi ja väärinkäytösten ilmoittamiseen käytettävän raportointijärjestelmän (ns. whistleblowing-järjestelmä) toimintaan ja reklamaatioihin sekä oikeus- ja viranomaisprosesseihin. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös sisäiseen raportointiin, analytiikkaan ja konserniraportointiin ja liiketoiminnan suunnitteluun. Lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu edellä mainittujen käsittelytarkoitusten osalta oikeutettuun etuun.
4.2. Henkilötietojen käsittely Telia-yhtiöiden välillä
Telia-konsernin yhtiöiden sisällä voidaan käsitellä, yhdistää ja ristiinajaa henkilötietoja konserniin kuuluvien yhtiöiden kesken, mikäli sille on perusteltu tarve esimerkiksi yhtiöiden liiketoiminnan harjoittamiseksi ja suunnittelemiseksi, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja muihin hallinnollisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden luomiseksi ja kehittämiseksi, asiakasymmärryksen lisäämiseksi, palvelun toimittamiseksi ja tuottamiseksi, markkinointiin sekä muihin tarkoituksiin, joihin kyseiset yhtiöt ovat kertoneet käsittelevänsä henkilötietoja. Telia-yhtiöt vastaavat henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta sekä rekisteröityjen informoinnista ja rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta itsenäisesti.

5. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme tietojasi niin pitkään kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö, raportointivelvoite tai muu oikeudellinen velvoite tai syy, kuten esimerkiksi laskutus, reklamaation käsittely taikka oikeusprosessi, velvoita säilyttämään tietoja pidempään.
Jos edustamallasi organisaatiolla ja MTV:llä ei ole ollut asiakassuhdetta kahteen vuoteen tai MTV:n yhteyshenkilö ei ole kahteen vuoteen ollut sinuun yhteydessä asiakkuuteesi tai muihin palveluihimme liittyvissä asioissa tai jos et ole kahteen vuoteen käynyt palveluissamme (mtvspotti.fi, mainonnanvarausjärjestelmät), poistamme henkilötietosi asiakasjärjestelmistämme. Siltä osin kuin kirjanpitoaineistoomme sisältyy henkilötietojasi, säilytämme näitä tietoja kirjanpitolainsäädännön säilytysvelvoitteiden mukaisen ajan. Huomioithan lisäksi, että edustamasi organisaation tiedot, kuten asiakasnumero ja organisaation nimi, voivat jäädä rekisteriimme.
Yksityisasiakkaiden (esim. vaaliasiakkaat) osalta säilytämme yhteyshenkilöä koskevat tiedot ja kirjanpitoaineistoon sisältyvät henkilötiedot yllä kuvatun säilytyskäytännön mukaisesti, minkä jälkeen tiedot poistetaan tai anonymisoidaan. Voimme tämän jälkeenkin säilyttää asiakkaan nimeä ja asiakasnumeroa sekä lisäksi sellaisia tietoja, joiden perusteella rekisteröity ei ole tunnistettavissa.
Markkinointia varten tarpeellisia henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kun kohdistamme markkinointia rekisteröidylle tai rekisteröityyn ollaan yhteydessä tietyistä palveluista tai tuotteista, eikä rekisteröity ole ilmoittanut vastustavansa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointiin, tai kieltänyt sähköistä suoramarkkinointia tai peruuttanut sähköiseen suoramarkkinointiin antamaansa suostumusta, taikka rekisteröidyn tietoja ei ole poistettu yllä mainitun kahden vuoden säilytyskäytännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn suostumuksia, kieltoja ja rajoituksia säilytetään niin kauan kuin ne ovat voimassa. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista.

6. MILLE TAHOILLE TIETOJASI LUOVUTETAAN TAI SIIRRETÄÄN?

Noudatamme henkilötietojen luovutuksissa ja henkilötietojen käsittelijöiden käyttämisessä tietosuojalainsäädäntöä.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Telia-yhtiöille tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti silloin kun luovutukselle tai siirrolle on laillinen käsittelyperuste. Telia-yhtiöt voivat käsitellä henkilötietoja tässä tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, mukaan lukien markkinoidakseen tuotteitaan tai palveluitaan.
Mikäli MTV tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö on osallisena fuusiossa, liiketoimintakaupassa tai muussa yritysjärjestelyssä, henkilötietoja voidaan luovuttaa siihen osallisille tahoille.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lainsäädännön velvoittamissa tilanteissa. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan, mikäli olemme osallisena oikeudenkäynneissä tai vastaavissa oikeudellisissa menettelyissä. Käytämme palveluidemme tuottamiseen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä myös ulkopuolisia palveluntarjoajia, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajia, digitaalisen markkinoinnin palveluyrityksiä, asiakkuuksien hallintaan liittyviä palveluntarjoajia, tutkimuksia toimeksiannostamme tekeviä yrityksiä ja erilaisia teknisiä alustoja tarjoavia yrityksiä.
Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi määrittelemillämme tavoin palveluidemme tuottamiseksi. Lisäksi olemme huolehtineet tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista näiden tahojen kanssa.

7. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN ULKOPUOLELLE?

Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueen (”ETA”) sisällä, mutta niitä voidaan käsitellä myös ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli henkilötietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen siirron lainmukaisuudesta soveltuvalla suojamekanismilla kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita käyttämällä. Toimitamme pyynnöstä lisätietoja henkilötietojen siirtoihin ja käytettyihin suojamekanismeihin liittyen. Voit olla yhteydessä tietosuojavastaavaamme.

8. HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot asianmukaisesti teknisin ja organisatorisin toimenpitein, mukaan lukien henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus. Pyrimme myös varmistamaan järjestelmiemme toimivuuden vikatilanteissa ja tietojen palauttamismahdollisuudet. Henkilötietoja ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain työntekijöille sekä sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille, joilla on työtehtävien hoitamisen kannalta peruste käsitellä kyseisiä tietoja.

9. SINUN OIKEUTESI

Sinulla on kaikki tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Oikeutesi soveltaminen kussakin yksittäistilanteessa riippuu kuitenkin henkilötietojen käsittelytarkoituksesta sekä -tilanteesta.
Oikeus saada pääsy tietoihin
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi, ja jos niitä käsitellään, saada pääsy tietoihin sekä oikeus saada tietosuojalainsäädännössä määritellyt tiedot henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada jäljennös henkilötiedoista.
Oikeus tietojen oikaisuun ja oikeus tietojen poistamiseen
Sinulla on tietyin rajoituksin oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan taikka puutteellisen henkilötiedon korjaamista. Lisäksi sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista. Pyynnöstäsi poistamme henkilötiedot, ellei lainsäädäntö edellytä meitä säilyttämään niitä taikka jokin muu tietosuojalainsäädännön mukainen poikkeusperuste sovellu.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti oikeus pyytää tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelyn rajoittamista.
Oikeus tietojen siirtämiseen
Sinulla on tietosuojalainsäädännön mukaisesti oikeus vaatia henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka olet toimittanut meille jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai sopimus, ja joiden käsittely suoritetaan automaattisesti.
Oikeus käsittelyn vastustamiseen
Sinulla on oikeus tietosuojalainsäädännön edellytysten mukaisesti vastustaa oikeutettuihin etuihin perustuvaa henkilötietojesi käsittelyä, profilointi mukaan lukien. Voimme kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen MTV:n taikka kolmannen tahon pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Huomioithan, että suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta suoritettuun henkilötietojen käsittelyyn.
Miten voit käyttää näitä oikeuksia?
Jos haluat käyttää oikeuksiasi, lähetä pyyntösi osoitteeseen: BtoBtietopyynnot@mtv.fi.
Jos sinulla on muuta kysyttävää tietojesi käsittelystä, lähetä tiedustelusi osoitteeseen: tietosuojavastaava@mtv.fi.
Henkilöllisyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelemistä. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Jos pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan erikseen.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Toivomme, että olet yhteydessä meihin, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin ja katsot henkilötietojasi käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista, sinun on mahdollista tehdä asiasta valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät täältä.

10. MUUTOKSET TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖÖN

Kehitämme palveluitamme ja voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsäädännön muuttumiseen. Kehotammekin säännöllisesti tarkistamaan tietosuojakäytännön muutosten havaitsemiseksi. Uusin versio on saatavilla nettisivuillamme. Olennaisista muutoksista pyrimme ilmoittamaan ensisijaisesti palveluissamme näkyvin ilmoituksin sekä mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa myös käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen. Tietosuojakäytäntö julkaistiin 3.5.2018 ja se astui voimaan 7.5.2018. Tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 16.1.2023.