TV-mainonnan rooli nykypäivän markkinoinnissa

Uudelle mainostajalle

|

( PÄIVITETTY 28.11.2023 )

07.12.2022

TV-mainonta on yhä monimuotoisempi massamedia, joka tavoittaa laajasti suomalaiset kuluttajat. Kaupallinen lineaarinen tv tavoittaa tänäkin päivänä puolet suomalaisista päivittäin*, mutta kuluttajat kuluttavat tv-sisältöjä yhä enemmissä määrin myös suoratoiston, kuten MTV Katsomon, kautta.

Kolme vaikuttavaa syytä, miksi mainostaa tv:ssä tänä päivänä

1. Tavoitat nopeasti aina laajemmin kuin kohderyhmäsi. TV-mainonnalla tavoitat juuri ne harvoin tai satunnaisesti ostavat kuluttajat, jotka eivät vielä tunne yritystäsi tai brändiäsi. Heissä on suurin myynnin kasvun potentiaali. Suomi on pieni markkina, miksi markkinoida liian kohdistetusti?
2. TV-mainonnalla voidaan sekä vahvistaa brändiä että aktivoida taktisesti.
3. Etenkin pitkällä aikavälillä laajan tavoittavuuden tv-mainonta on kustannustehokasta, sillä se tukee myös kohdistettuja kampanjoita esimerkiksi digin puolella.

TV-mainonnan vahvuudet mainostajalle

TV TUO MYYNTIÄ
Vaikuttavaan mediaan investoidut eurot tuovat yritykselle lisää myyntiä. Suomessa juuri tv-mainonta tuottaa kaikkein eniten lisämyyntiä. Lue lisää Suomessa tehdystä tutkimuksesta**, miten eri mediat vaikuttavat myyntiin.
TV KASVATTAA BRÄNDIÄ
Kuluttajat valitsevat helpommin tunnetumman brändin tuntemattoman sijasta ja yhdistävät siihen tiettyjä ominaisuuksia. Yritykselle tämä tarkoittaa parempaa hintaa tuotteesta sekä vakaampaa liikevaihtoa. Vahvat brändit selviävät myös haastavista ajoista paremmin.
TV AUTTAA MUITA MEDIOITA
Näkymällä tv:ssä saat myös enemmän irti muista medioista. Esimerkiksi somemainokset suorittavat paremmin ja radiomainos huomataan herkemmin matkalla kauppaan, kun tv-mainos on jättänyt kuluttajaan jo muistijäljen.
VAHVISTAA DIGIÄ
TV-mainonta kasvattaa tuotteesi hakuja sekä verkkosivustoliikennettä. TV-mainonnan avulla kasvatat tunnettuutta ja voit jäädä kuluttajan mieleen jo ennen googlettelua, jolloin et vain kilpaile muiden hakutulosten kanssa – parhaassa tapauksessa brändiäsi haetaan suoraan.
Lähteet:
*Lähde: Finnpanel TV-mittaritutkimus 1.1.-31.10.2022. Kaupalliset tv-kanavat. Vähintään 5 min jatkuvaa katselua.
**Ekonometristen mallinnusten meta-analyysi Suomessa. Toteuttaja: Dagmar Oy. Mallinnuksessa mukana 59 brändiä, 95 mallinnusta, 200 miljoonaa mediaeuroa, v. 2016-2020; Kantar Millward Brown 2019. Demand Generation’, 2019. MediaCom/Wavemaker/Gain Theory. Mallinnuksessa mukana 50 brändiä, 14 tuotekategoriaa, 1,55 miljardia euroa mediainvestointeja v. 2016-2019 UK:ssa.

Miksi TV + videomainonta eli Total TV tuo parhaiten myyntiä?

TAVOITTAVUUS
Myynnin kasvun avain on asiakaskunnan tavoittaminen laajasti. TV:llä on Suomen mediamarkkinan laajin tavoittavuus ja se tuottaa tutkitusti eniten medioista lisämyyntiä.
VAIKUTTAVUUS
Yhdessä TV ja suoratoistokanavat kuten MTV Katsomo tarjoavat yhdessä vaikuttavan mediaympäristön, jossa mainostasi katsotaan koko ruudulta skippaamatta. Liikkuva kuva äänillä takaa kuluttajan huomion ja pisimmän muistijäljen.
PREMIUM-YMPÄRISTÖ
Mainostamalla tv-sisältöjen yhteydessä sekä lineaarissa että suoratoistokanavan puolella takaat sen, että yrityksesi ja tuotteesi näkyvät laadukkaassa ja turvallisessa mediaympäristössä. Näkyvyys Total TV:ssa tuo uskottavuutta ja luotettavuutta brändillesi.

… Mitä se tv-mainonta sitten maksaa?

TV-mainonta ei ole niin kallista kuin moni luulee. Hintaan vaikuttavat mm. kampanjan kesto ja ajankohta sekä mainosfilmin pituus. Kokeile tv- ja videomainonnan vaikuttavuutta esimerkiksi MTV:n helpoilla ja kustannustehokkailla MTV Kasvupaketeilla, joita voi ostaa 16 eri näkyvyysalueelle. Käy tutustumassa Kasvupakettien hintoihin täällä.

Miltä näyttää tv-mainonnan tulevaisuus?

Tulevaisuudessa laajalla ja nopealla tavoittavuudella on oma tärkeä rooli osana markkinointia. Tulevaisuudessa tv-sisällön kulutus tulee olemaan yhä monimuotoisempaa ja se siirtyy vahvemmin verkkoon ja suoratoistopalveluihin.
Vaikka sisältöjen katselu siirtyy digitaalisiin kanaviin, korostuu katselussa ison tv-ruudun tarjoama elämys internettiin kytkettyjen tv-laitteiden avulla. Mainoskokemuksen laadukkuus digitaalisessa ympäristössä ja näin ollen mainonnan vaikutus säilyy siis yhtä vahvana kuin aikaisemmin.
Mainostajalle tv-mainonnan tulevaisuus tarkoittaa, että tv-kampanjat tavoittavat jatkossakin laajasti suomalaiset, kun kampanjoissa on hyödynnettävissä entistä suosituimmat suoratoistopalvelut ja sieltä tavoitetut kontaktit. Lisäksi tulevaisuudessa mainostaja pääsee nauttimaan entistä tarkemmista videomainonnan kohdennusmahdollisuuksista.