Markkinoija! Kylvä massaan. Se vaikuttaa kassaan.

Jos haet hedelmällisintä maaperää brändisi kasvualustaksi, älä etsi kauempaa. MTV:llä tavoitettu kontakti tuo tutkitusti 15 % enemmän myyntiä.

MTV toteutti Suomen laajimman tutkimuksen siitä, miten eri mainosmediat vauhdittavat yritysten kasvua Suomessa. Tutkimus todensi, että MTV:llä tavoitettu kontakti tuo 15 % enemmän myyntiä verrattuna muihin kaupallisiin tv-toimijoihin. Lue lisää, miksi MTV vaikuttaa enemmän myyntiin kuin muut.

Total TV – se vaikuttavin tapa luoda kasvua

Total TV eli TV- ja videomainonnan yhdistelmä on tutkitusti vaikuttavin tapa luoda kasvua. Se tuo tehokkaasti myyntiä jo kampanja-aikana, mutta kasvattaa liiketoimintaa vielä pitkään. Lue, miten Total TV -mainonta voi auttaa sinun brändiäsi kasvamaan.

Suurin osa myynnistä ei synny lyhyillä kampanjoilla

Suomessa jopa 82 % myynnistä on baseline-myyntiä, joka syntyy markkina-asemasta ja vahvasta brändistä, ei lyhyen aikavälin mainoskampanjasta. Total TV -ratkaisuilla kasvatetaan asiakaspohjaa, luodaan kysyntää ja vahvistetaan markkina-asemaa. Eli vaikutetaan juuri siihen baseline-myyntiin.

Total TV korjaa myyntisatoa pitkään

Total TV tuo tehokkaasti myyntiä jo kampanja-aikana, mutta kasvattaa liiketoimintaa vielä pitkään. Total TV on ainoa mediaratkaisu, jolla on yli puolet sen myyntivaikutuksesta jäljellä vielä yli viikko kampanjan päättymisen jälkeen.

Vahvista brändiä ja pysyt mielessä

Vahva brändi vaikuttaa pitkäkestoisen myynnin rakentumiseen. Vahvat brändit muistetaan ja niihin luotetaan. Ne tunnetaan ja tiedetään, ja ovat top-of-mindissa ostohetkellä. Vahvoja brändejä suositaan kilpailijoiden sijaan. Siksi vahvan brändin rakennukseen kannattaa panostaa ja Total TV toimii siinä vaikuttavimmin.

Eniten irti mainonnasta – myös nopeasti

Total TV on mitä erinomaisin mediaratkaisu pitkäjänteiseen brändinrakennukseen. Mutta samalla se tuo tutkitusti ylivoimaisesti eniten, jopa 27 %, mainonnalla tuotettua lyhyen ajan lisämyyntiä verrattuna muihin mediaryhmiin.

Tavoita koko ostajapotentiaali

Ylikohdentaminen ei kannata, koska kukaan ei osta enempää kuin tarvitsee. Total TV sen sijaan tavoittaa laajasti koko ostajapotentiaalin ja erityisesti satunnaiset ostajat. Juuri satunnaisiin ostajiin vaikuttaminen mainonnalla tuo eniten kasvua. Siksi myös heitä on tärkeää tavoittaa oman ydinkohderyhmän lisäksi.

Total TV tehostaa muita medioita

Kun olet kasvattanut brändiäsi ja tavoittanut laajasti Total TV:n avulla, saat paljon enemmän irti myös lyhyen aikavälin taktisista kampanjoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja hakukonemarkkinoinnissa. Total TV -kampanjoilla on havaittu olevan useimmin yhteys esimerkiksi hakukonemainonnan kampanjoihin kuin muilla mediaryhmillä.

LATAA TUTKIMUS: KASVU SYNTYY MASSASTA

Massamedia on paras media kysynnän kasvattamiseen. Tämä selviää Suomen laajimmasta ekonometristen mallinnusten meta-analyysistä. Nyt sinulla on mahdollisuus valjastaa tämä ainutlaatuinen data oman kasvusi moottoriksi.

Tutkimalla tuloksiin

Tehtävämme MTV:llä on auttaa mainostajia onnistumaan ja brändejä kasvamaan. Siksi tutkimme mediatoimisto Dagmarin kanssa sitä, millä medioilla syntyy eniten kasvua suhteessa mediapanostuksiin.

Laajin tutkimus laatuaan

Tutkimus on laajin ekonometristen mallinnusten meta-analyysi, mitä Suomessa on tehty. Se paljastaa läpileikkauksen mainonnan toimivuudesta ja tehokkuudesta Suomen markkinassa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Massamedia on tutkitusti massimedia

Tutkimus kartoittaa eri medioiden rooleja suhteessa mainostajan tavoitteisiin. Tärkein havainto kasvua tavoittelevalle on, että juuri massamedia ja TV:n ja videomainonnan yhdistävä Total TV ovat ylivoimaisesti parhaat mediat kysynnän kasvattamiseen.

Lataa tutkimus ja valjasta tulokset kasvusi tueksi: