Luotettava mediaympäristö tuo luotettavuutta myös brändille – Apomera.fi-verkkokaupalle tunnettuutta alueellisella tv-toistolla

TOTAL TV

|

( PÄIVITETTY 06.02.2024 )

02.02.2024

Verkkokaupan on tärkeää olla kuluttajalle luotettava ostopaikka. Nuoren verkkokauppatoimijan haasteena voi kuitenkin olla heikko tunnettuus kohderyhmän keskuudessa, joka saattaa ilmetä potentiaalisessa asiakaskunnassa epäröintinä asiointia kohtaan, tai jopa muodostua kokeilun ja oston esteeksi. Hyvinvoinnin verkkokauppa Apomera.fi lähti hakemaan tunnettuuden kasvua MTV:n alueellisella mainonnalla Uudellamaalla.
Apomeran markkinointipäällikkö Miranda Autio paljastaa, että aluksi tv-mainontaa ei pidetty Apomeralle edes mahdollisena vaihtoehtona kalliin hintamielikuvan vuoksi. Kuitenkin he havaitsivat tv-mainonnasta löytyvän myös maltillisen budjetin ratkaisuja, joten tv-mainontaa kokeiltiin aluksi pienemmillä kanavilla.
Rohkaisevien testailujen jälkeen painopistettä siirrettiin MTV:lle, sillä Apomeralla ajatellaan MTV:n olevan kuluttajien mielissä luotettava media – siis hyvä ympäristö luotettavuusmielikuvan lisäämiseksi vielä hieman tuntemattomalle verkkokaupalle.
Valtakunnallisella näkyvyydellä peittoa olisi toki saatu kerralla enemmän, mutta kampanjan toistot olisivat jääneet pieniksi, josta syystä kunnollista muistijälkeä asiakkaan mieleen ei synny.
”Mainonnan toistuvuus on hyvin keskeinen elementti tunnettuuden ja luotettavuuden tunteen rakentamisessa, sillä harva ihminen muistaa yritystä tai mainosta ensimmäisen tai toisenkaan näytön jälkeen”, toteaa Autio. Apomera.fin tv-kampanjointi päädyttiin toteuttamaan Uudenmaan näkyvyysalueella kohderyhmäkaupan ostotavalla, ja kampanjalähtöjä on tehty useita käytännössä läpi vuoden.
Luonnollisestikin pienen yrityksen ollessa kyseessä markkinoinnin panostuksille pitää saada vastinetta tehokkaasti. Apomeran tavoitteena olivat tunnettuuden lisäämisen ohella myös konkreettisesti mitattavat seikat.
Miranda Aution mukaan verkkokaupan kävijämäärät ovat kasvaneet nousujohteisesti sitä mukaa, mitä useampia tv-kampanjoita on pyöritetty, ja konversioaste sekä myynnit ovat kehittyneet mukavasti myös pidemmällä aikajänteellä kampanja-aikojen ulkopuolella.
Tv-mainonta on tuonut lisää tehoja myös hakukone- ja somemainontaan, joten tv-näkyvyys on selkeästi herättänyt kuluttajien kiinnostuksen verkkokauppaa kohtaan.
”Tv-mainonnan aikana ja jälkeen huomaamme aina selkeää kasvua hakukonehakujen sekä someseuraajien määrässä. Brändin tuttuuden lisääntyminen tv-mainonnan kautta tukee siis myös sitä, että kuluttajat ovat avoimempia muullekin mainonnallemme”, Autio sanoo. ”Niin kauan kuin saavutamme hyviä tuloksia, tv-mainontaa tullaan varmasti käyttämään myös tulevaisuudessa Apomera.fi-brändin kehittämiseen.”
Apomera.fi on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin verkkokauppa Suomessa. Apomera tarjoaa laajan valikoiman laadukkaita kauneus- ja terveystuotteita koko perheelle sekä lemmikeille. Valikoimaan kuuluvat mm. Avène, CeraVe, ACO, System4, Apobase, Puhdas+, Priorin, Berocca sekä Puhdistamo -tuotemerkit. Itsehoitolääkkeiden tilausmahdollisuus yhteistyössä Koivukylän apteekin kanssa on tulossa.