Kansainvälistä markkinointitutkimusta mainostajien kasvun tueksi – MTV sponsoroi Ehrenberg-Bass -instituuttia

TUTKIMUS

|

( PÄIVITETTY 01.11.2023 )

29.05.2023

MTV Oy on solminut sponsorointisopimuksen Ehrenberg-Bass -instituutin kanssa. Instituutti toimii osana University of South Australiaa ja keskittyy tieteelliseen markkinointitutkimukseen.
Ehrenberg-Bass -instituutti tutkii, miten markkinoinnilla ja mainonnalla vaikutetaan liiketoimintaan ja vahvistetaan brändiä. Sitä johtaa professori Byron Sharp, joka on tunnettu erityisesti brändien kasvuun liittyvästä tutkimuksestaan. Monet kansainväliset isot yritykset, kuten Coca-Cola Company, Meta ja Mondolez, sponsoroivat yksikön tekemää ainutlaatuista, riippumatonta ja tieteellistä markkinointitukimusta. Tutkimuskeskuksella on palveluksessaan yli 60 markkinointialan tutkijaa.
”Haluamme MTV:llä tarjota markkinointipäättäjille tutkittua tietoa siitä, miten mainonnalla ja eri mediavalinnoilla luodaan yrityksille kestävää kasvua. Mainontaan panostaminen on investointi, joka vaikuttaa sekä pitkäkestoisesti liiketoimintaan että lyhyen aikavälin taktisiin tuloksiin. Sponsoroimalla Ehrenberg-Bass -instituuttia voimme tarjota entistä kattavammin tietoa ja tutkimusta mainonnan ja markkinoinnin vaikuttavuudesta asiakkaidemme omien markkinointipäätösten ja liiketoiminnan kasvun tueksi”, kommentoi MTV:n kaupallinen johtaja Sauli Asikainen.

Ehrenberg-Bass -instituutin sponsorointi näkyy MTV:n asiakkaille käytännössä

Ehrenberg-Bass -instituutin sponsoroiminen jatkaa MTV:n strategiaa tarjota markkinointipäättäjille tutkittua tietoa siitä, miten mainonnalla ja eri mediavalinnoilla luodaan kestävää kasvua. Ehrenberg-Bass -instituutin tekemään tutkimukseen voidaan syventyä esimerkiksi asiakastapaamisissa, ja tutkimusta voidaan hyödyntää myös markkinointitutkimuksiin pohjaavassa MTV:n BtoB-markkinointiviestinnässä ja asiakastilaisuuksissa.
Aikaisemmin MTV tilannut mediatoimisto Dagmar Oy:lta Suomen laajimman tutkimuksen siitä, miten eri mediat tuovat liiketoiminnallisia vaikutuksia Suomessa sekä selvittänyt mediatoimistokonserni OMG Finlandin kanssa, miten erilaisilla mediamainonnan investointistrategioilla vaikutetaan hakuosuuksien kehitykseen.