Enemmän kohdennusvaihtoehtoja digikampanjoihin – tutustu MTV:n dataratkaisuihin

DIGI

|

( PÄIVITETTY 06.02.2024 )

02.02.2024

Digimainonnan kohdentamiseen hyödynnetään verkkokäyttäytymisen tai -profiloinnin pohjalta tuotettua dataa kävijöistä. Datan käyttö on kuitenkin isossa murroksessa, sillä 3. osapuolen evästeisiin perustuva kohdennusdata tulee jäämään historiaan vuoden 2024 aikana. Sen jälkeen markkinoijia auttaa kohdennuksissa esimerkiksi oma tai julkaisijoiden tarjoama data. Tutustu MTV:n tarjoamiin dataratkaisuihin ja mihin tarpeeseen niitä voi hyödyntää.

Kirjautuminen MTVuutiset.fi-sivustolle tarjoaa uusia kohdennusmahdollisuuksia

Julkaisija kuten MTV antaa tiettyyn segmenttiin kuuluville selaimille julkaisijan oman tunnisteen. Tämä ensimmäisen osapuolen tunniste voi olla esimerkiksi
  • kirjautumis-ID MTV:n verkkopalveluihin
  • käytetyn laitteen tunniste-ID
  • MTV:n käyttämän analytiikkajärjestelmän 1. osapuolen eväste-ID
Kirjautumismahdollisuus MTVuutiset.fi-sivustolle tarjoaa jatkossa entistä monipuolisempaa 1. osapuolen dataa ja kohdennusmahdollisuuksia kuten demografia-segmenteissä ikä, sukupuoli, ikä- ja sukupuoli -yhdistelmät sekä asuinpaikka-segmenteissä postinumeroihin perustuvat asuinpaikat.
Muita MTV:n omaan dataan pohjautuvia kohdennusmahdollisuuksia ovat myös sisällönkulutuksen perusteella luodut kiinnostussegmentit sekä kontekstuaalinen kohdennus.

Kumppanidatan uusin lisäys on Global Data Resources

MTV Katsomon kohdennusmahdollisuudet monipuolistuvat yhteistyössä Global Data Resources -yhtiön tuottaman datan avulla. GDR:n evästeetön tapa kohdentaa perustuu tilastoihin ja todennäköisyyslaskentaan postinumeropohjaisesti. Yhteistyön myötä MTV:n asiakkaille tarjoutuu paljon uusia kohdennusmahdollisuuksia, joita ei ole aikaisemmin ollut kuten esimerkiksi ostoaikeisiin ja lemmikkien omistajiin.
Muita MTV:n data-kumppaneita ovat Bisnode sekä Relevant Audience.
MTV:n tarjoamat dataratkaisut ovat hyödynnettävissä niin suoraostoissa kuin ohjelmallisessa ostamisessa. Tutustu MTV:n display-mainonnan kohdennusratkaisuihin digimainonnan mediatiedoissa sekä videomainonnan kohdennusratkaisuihin videomainonnan mediatiedoissa.

Hyödynnä MTV:n dataa erilaisiin mainonnan tavoitteisiin

MTV:n tarjoama 1. osapuolen data mahdollistaa sen, että mainostajan kohdennustarpeisiin löydetään aina hyödyllinen ratkaisu. Dataratkaisuja löytyy kattavasti, joten kohdennustarpeista ja -toiveista kannattaa kertoa kampanjan suunnitteluvaiheessa.
Dataa voi hyödyntää tarkentavaan kohdistamiseen omalle ydinkohderyhmälle, mutta sitä kannattaa kokeilla myös oman kohderyhmän laajentamiseen. Tutkitusti myynnin kasvua luodaan osoittamalla mainontaa mahdollisimman laajalle tavoittaen koko ostopotentiaalin. Samaa ajattelua voi hyödyntää myös datan avulla: kiinnostuspohjainen tai kontekstuaalinen eli sisältöön liittyvä data voi auttaa tavoittamaan uutta potentiaalisesti kiinnostunutta kohderyhmää omalle viestille.
Datalla voi kasvattaa viestin tavoittavuutta, sillä 1. osapuolen kohdennusmahdollisuudet ovat käytettävissä kaikissa päätelaitteissa ja selaimissa. Esimerkiksi MTV:n datalla kohdennetulla display-kampanjalla tavoittaa muutkin kuin pelkästään Chrome-selaimen käyttäjät, tai MTV:n datalla kohdennetulla videokampanjalla tavoitetaan kaikki päätelaitteet, joista MTV Katsomoa voi käyttää eli myös ison ruudun käyttäjät.